mari-port_sv

Behøver du individuelle råd i forhold til ditt kosthold for å få de resultatene du ønsker?  

Tilrettelegging og endringer av kosthold kan være aktuelt i mange situasjoner enten det skulle være vektregulering, helseplager eller optimalisering av kosthold i forhold til trening. Jeg tilbyr veiledning, planlegging og oppfølging utfra dine behov og målsetninger der vi sikter på varige og gode vaner som er gjennomførbare i din hverdag.

I kombinasjon med et godt kosthold er også fysisk aktivitet en viktig nøkkel for god helse. Sammen med Anders Högberg tilbyr vi individuell og gruppebasert kurs og treningsveiledning for enkeltpersoner, grupper eller bedrifter.

food_factsrunner_smoothie

Vi tilbyr enkelttimer og pakker for privatpersoner, grupper eller bedrifter enten det gjelder trening, kosthold eller begge deler.